یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

سرپرست شهرداری منطقه چهار در بازدید میدانی از بناهای ناایمن شهری:

شناسایی بناهای رها شده و دیوارهای ناایمن در سطح منطقه چهار

سرپرست شهرداری منطقه چهار گفت: تعداد 15مورد از بناهای رها شده و دیوارهای ناایمن در سطح منطقه چهار که دارای خطر احتمالی بودند شناسایی و تذکر قانونی به منظور رفع مشکل داده شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار قزوین، پیرو بازدید میدانی شهریور ماه داریوش قاسمی سرپرست این منطقه به همراه معاونت خدمات شهری منطقه چهار در جهت شناسایی ۱۵ مورد از بناهای متروکه و دیوار های ناایمن در بافت فرسوده شهر، بعد از اخطار های اولیه به صاحبان بناهای مذکور، ادامه مراحل قانونی جهت رفع خطر انجام شد.

سرپرست شهرداری منطقه چهار در این بازدید اظهار کرد: طی هماهنگی های انجام شده با معاونت های عمرانی و خدمات شهری این منطقه و ناحیه آزادگان در ابتدای این ماه به مالک یا مالکین ساختمان های ناایمن و رها شده در سطح شهر با اخطار کتبی و نصب بنر، مهلتی به مدت ۷۲ ساعت به منظور تعیین تکلیف موضوع و رفع خطر داده شده بود.

قاسمی یادآور شد: مالک یا مالکین بناهای رها شده ای که در مرحله اول در موعد مقرر اقدام به رفع خطر نکرده اند، شهرداری منطقه چهار با استفاده از ظرفیت های قانونی و طی هماهنگی با مقامات قضایی اقدام به رفع خطر از ساختمان های ناایمن می نماید تا شهروندان و ساختمان های مجاور با مشکل حوادث احتمالی و ریزش آوار مواجه نشوند.

وی در پایان افزود: به همین منظور در چند روز گذشته یکی از بناهای خطر آفرینی که اقدام به گودبرداری غیر اصولی و بدون مجوز در خیابان حضرت امام خمینی (ره) کرده بود،توسط معاونت های عمرانی و خدمات شهری منطقه چهار و با دستور مقام محترم قضایی اقدام به تخلیه نخاله های ساختمانی و تسطیح زمین به منظور برطرف کردن خطر کرد.

تصاویر مرتبط