چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

قاسمی مدیر منطقه چهار شهرداری قزوین

انجام 2550 متر لکه گیری و روکش آسفالت دردو ماهه سال جدید در ناحیه دانش

قاسمی مدیر منطقه چهار شهرداری قزوین گفت: در فروردین و اردیبهشت ماه دو هزار و 550 متر مربع لکه گیری و روکش اسفالت و 353 مترطول جدولگذاری در ناصر آباد و شهرک دانش انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه چهار قزوین/ داریوش قاسمی مدیر منطقه چهار در خصوص انجام فعالیت های عمرانی در سطح ناحیه دانش اظهار داشت:در دو ماه گذشته عملیات عمرانی شامل لکه گیری آسفالت معابر به میزان 2550 مترمربع ، 3810 مترمربع ترمیم ترانشه، 353 متر طول جدولگذاری و 14 مورد نصب دریچه و پل به انجام رسیده است.

 

قاسمی در خاتمه بیان کرد: در راستای ارائه خدمات متوازن و بهنگام و سهولت دسترسی شهروندان به امکانات شهری، فعالیت های انجام شده در نواحی منفصل شهری در راستای سیاست های مدیریت شهری انجام می پذیرد که با بررسی و برنامه ریزی دقیق معاونت عمرانی منطقه 4 به منظور توسعه بیشتر نواحی در انجام پروژه های عمرانی هستیم تا به اهداف مدنظر مجموعه مدیریت شهری دست یابیم.

تصاویر مرتبط