یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

قاسمی خبر داد

در نیمه دوم امسال ۱۰۰۳ پرونده تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد ارسال شد

قاسمی مدیر منطقه چهار شهرداری قزوین گفت: در شش ماهه دوم سال ۶۱۰ پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده صد منجر به رای بدوی و تجدید نظر شده است.

به گزارش روابط عمومی منطقه چهار شهرداری قزوین داریوش قاسمی در خصوص روند بررسی پرونده ها در کمیسیون ماده صد اظهار داشت: شیوه بررسی تخلفات ساختمانی بعد از گزارش اولیه توسط واحد اجراییات منطقه ۴ و ارسال پرونده به واحد شهرسازی این منطقه، بعد از بررسی توسط کارشناسان شهرسازی جهت رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهرداری ارسال می گردد.

 

وی اضافه کرد: از تعداد ۱۰۰۳ پرونده ارسالی به کمیسیون ماده صد ۴۱۰ پرونده منجر به صدور رای بدوی و برای ۲۰۰ پرونده رای تجدید نظر توسط کمیسیون ماده 100 صادر شده است.

تصاویر مرتبط