ایستگاه صلواتی از عید قربان تا عید غدیر به مدت 10 روز در محله خیابان آبشار(مسجد زینبیه)