واحد خدمات شهری:

 

 رسيدگي و مراقبت مستمر در اثر نظافت در محدوده منطقه

جلو گيري از كار اماكن مزاحم و بر خلاف بهداشت برابر مصوبات كميسيون تشخيص مزاحمت

نظارت بر واحد همكاري با واحدهاي ذيربط در اثر بين برون حشرات و حيوانات موذي و ولگرد

   - نظارت در امر برف روي و مراقبت در پاك بودن سيلها و پيشگيري لازم در جلوگيري از جريان سيلابها به معابر در محدوده تحت نظارت منطقه

 - حفظ ارتباط با ساكنين منطقه و آگاه نمودن آنان از خدمات و فعاليتهاي انجام شده و جلب همكاري شوراهاي محلي و موسسات بهداشتي و اجتماعي در نامه هاي خدماتي و بطور كلي ارتقاء سطح بهداشت منطقه

 - حفظ و نگهداري فضاي سبز موجود در منطقه شامل ميادين ، رفوژها ، پاركهاي محلي و اشجار معابر با هماهنگي سازمان پاركها و فضاي سبز در حد اختيارات مصوب تعويض شده

 -نظارت برحسن اجراي امور نواحي منطقه در ارتباط با مسئوليتها و اختيارات اداري مالي و فني و خدماتي كه تعويض شده است

 -شرکت درستاد سيل و حوادث غير مترقبه در محدوده منطقه

نظارت بر جمع آوري زباله و دفن ان بطريقه بهداشتي يا فرستادن ان به سازمان

انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود

 

برخی دیگر از وظایف:

 

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

 

نظارت مستمر بر معابر عمومی و جمع آوری زباله، ضایعات، نخاله و همچنین لایروبی مسیل ها و کانال های واقع در محدوده منطقه

نظارت بر برف روبی و بارندگی و مراقبت در پاک بودن مسیلها و اقدامات لازم و پیشگیرانه برای جلوگیری از جریان سیلاب ها در معابر عمومی و مساکن در محدوده منطقه.

 

نظارت بر نگهداری و تعمیر پل ها، جداول، روفوژهای وسط و ساختمانهای متعلق به منطقه.

 

همکاری با واحدهای ذیربط در امحاء حشرات و حیوانات موذی و ولگرد.

 

توسعه و گسترش فضای سبز باتوجه به ضوابط موجود در نقشه جامع و طرحهای تفصیلی.

 

نظارت بر حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین، رفوژها، پارکهای محلی، اشجار و معابر عمومی با هماهنگی سازمان پارکها و فضای سبز برابر اختیارات تفویض شده.

 

نظارت بر نگهداری آسفالت معابر و اماکن عمومی و پیگیری انجام لکه گیری آسفالت معابر و اماکن عمومی در محدوده منطقه.

 

جلوگیری از کار اماکن آلاینده و خلاف بهداشت با هماهنگی و مشارکت دیگر ادارات و سازمان های ذی ربط.

 

جلوگیری از هرگونه سد معابر عمومی و مشاغل مزاحم، تکدی گری و جمع آوری آنها.

 

نظارت بر اجرای کلیه اقدامات در خصوص زیباسازی و بهسازی فضاهای شهری در چارچوب طرح های مصوب شهرداری.

 

برنامه ریزی در خصوص استفاده از ظرفیت های بالقوه منطقه در امور خدمات شهری.

 

برنامه ریزی جهت جذب بودجه های پیش بینی شده پروژه های زیباسازی محدوده منطقه.

مشارکت در تهیه کلیه طرح های مرتبط با محیط شهری با دیگر ادارات و سازمانهای ذی ربط.

 

تهیه گزارشات لازم در زمینه پیشرفت پروژه های خدمات شهری و اعلام آن به مقام مافوق.