واحد املاك:

دامنه فعاليت اين واحد، وسيع و نوع فعاليت هاي روزمره آن بسيار حائز اهميت است اين واحدبه اقتضاي وظايفي كه بر عهده دارد بر امور ذيربط واحدها احاطه دارد زيرا تمامي طرح هاي عمراني پس از تصويب و ارجاع به اين حوزه، از مرحله پرداشت تا رسيدگي به چگونگي مالين متقاضيان پلاكهاي واقع در مسير طرح و حفظ حقوق ديگر مالكين و حقوق عمومي مورد بررسي قرار مي گيرد در اين راستا هماهنكي با ادارتي از قبيل اوقاف، دارايي مسكن و شهرسازي ثبت اسناد دادگستري و دفاتر اسناد رسمي امز گزير نا پذير و از ملزومات كار است

 

 شرح وظايف پرسنل واحد املاك  

 

مسئول املاك:

مسئول املاك منطقه زير نظر مدير منطقه انجام وظيفه مي نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات:

 

جواب گويي به ارباب رجوع و پيگيري امور مربوطه

 

انجام كارهاي ارجاعي از طرف شهردار

 

رسيدگي به پرونده هاي املاك منطقه

 

بررسي املاك واقع در طرح و تعيين الويت و ارجاع به شهر سازي و نقشه برداري اخذ صورت مجلس تفكيكي بررسي زمين هاي شهرداري

 

پيگيري پرونده هاي ارجاعي به نقشه برداري و املاك و حقوقي

 

توافق با مالك در خصوص پرداخت بها يا معوض

 

تنظيم توافقنامه جهت املاك تملكي واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها

 

تنظيم لايحه و ارسال به شوراي اسلامي شهر جهت اخذ مجوز

 

انجام مراحل قانوني جهت فروش انهار و شوارع متروكه و اراضي باقيمانده جهت ادغام به پلاك مجاور

 

كارشناس املاك زير نظر مسئول املاك انجام وظيفه مي­نمايد

 

شرح مسئوليت و اختيارات: 

 

رسيدگي به پرونده هاي املاك منطقه

 

انجام توافقات املاك واقع در طرح واگذاري زمين معوض و يا وجه نقد و غيره

 

اخذ اسناد براي املاك شهرداري در اداره ثبت اسناد و املاك

 

اخذ صورت مجلس تفكيكي براي زمينهاي شهرداري كه بايستي تفكيك گردد

 

پيگيري پرونده هاي ارجاعي به ثبت ، دارايي ، دفتر خانه ، سازمان مسكن و 

پيگيري پرونده هاي ارجاعي به نقشه برداري و املاك

 

شناسايي املاك واقع در طرح و تعيين الويت و ارجاع به شهر سازي و نقشه برداري

 

پيگيري تغيير كاربري اراضي متعلق به شهرداري از طريق واحد شهرسازي

 

پيگيري و تفكيك زمين اشخاص و شهرداري

 

رسيدگي به املاك اشخاصي كه داراي عقب نشيمي ميباشد به هنگام صدور پروانه

 

انجام امور دفتري واحد املاك

 

تشكيل پرونده جهت املاك واقع در طرح­هاي عمراني