محدوده منطقه:

از شمال: بلوار شهیدمطهری-بلوار انصار الحسین(ع)

از شرق:بلوار شهید سلیمانی-بلوار میرداماد-خیابان نادری شمالی و جنوبی

از غرب:بلوار شهید باهنر-ابتدای بلوار امام علی (ع)

از جنوب:خیابان امام خمینی(ره)-بلوار میرزا کوچک خان